ប៊ី.អាយ.ស៊ី ម៉ាឃីត

ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត គឺជាក្រុមហ៊ុន Forex ឈានមុខគេនៅកម្ពុជា

បទបញ្ញត្តិស្របច្បាប់ពី គ.ម.ក

ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត ត្រូវបានផ្ដល់អជ្ញាប័ណ្ណ និងគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក)

ទទួលបានពានរង្វាន់

ទទួលបានពានរង្វាន់ពី MetaQuotes ជាមួយនឹងកម្មវិធី MetaTrader 4

ផ្ដល់ជូននូវសុវត្តិភាព និងទំនុកចិត្ត

កម្មវិធី MetaTrader 4 គឺជាកម្មវិធីជួញដូរមួយដែលមានសុវត្ថិភាព និងទំនុកចិត្តបំផុតក្នុងការជួញដូរលើទីផ្សារសកលលោក

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត

ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយនៃ ប៊ី.អាយ.ស៊ី គ្រុប ដែលផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវការជួញដូររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ និងហាងឆេងមាសតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ដើម្បីជួញដូរក្នុងទីផ្សារពិភពលោក។ យើងបានព្យាយាម ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកជួញដូរ ជាមួយនឹងតម្លៃជួញដូរយ៉ាងទាប មិនគួរឱ្យជឿ សម្រាប់គ្រប់ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ កិច្ចសន្យាកុងត្រា និងថ្លៃទំនិញ ជាមួយនឹងបទបញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុដ៏តឹងរឹង សុវត្ថិភាព និងឈានមុខគេក្នុងការផ្តល់សេវាអតិថិជន។​ ជាមួយគ្នានេះដែរ យើងផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីជួញដូរដ៏អស្ចារ្យ និងមានភាពងាយស្រួលនោះគឺ កម្មវិធី MetaTrader 4, ដែលមានសមត្ថភាពអាចឲ្យអ្នកធ្វើការជួញដូរលើវេបសាយ កុំព្យូទ័រ iPad Tablets និងទូរស័ព្ទវៃឆ្លាតគ្រប់ប្រភេទ ។

កម្មវិធីជួញដូរដែលពេញនិយមបំផុត
លើទីផ្សារសកលលោក

ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត ផ្ដល់ជូននូវកម្មវិធីជួញដូរដ៏អស្ចារ្យ និងពេញនិយមបំផុតទូទាំងពិភពលោក។ លោកអ្នកអាចជួញដូរបានគ្រប់ប្រភេទឧបករណ៍ដូចជា កុំព្យូទ័រ iPad Tablet ​ទូរស័ព្ទដៃវៃឆ្លាតគ្រប់ប្រភេទ និងនៅលើវេបសាយ ជាមួយនឹងកម្មវិធី MetaTrader 4 ។

សាកល្បង 30 ថ្ងៃជាមួយគណនីសាកល្បង

អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងគណនីសាកល្បងបានដោយគ្រាន់តែអនុវត្តតាមបីជំហានងាយៗ

មធ្យោបាយក្នុងការដាក់ប្រាក់លឿន មានភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពបំផុត