ការវិភាគហាងឆេងមាស និងរូបិយប័ណ្ណបរទេសប្រចាំថ្ងៃ 27-01-2023

ដោយ៖ Master Ken

មាសធ្លាក់ចុះខ្លាំងមកវិញ បន្ទាប់ពីទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកល្អជាងការរំពឹងទុក 27-1-2023

ដោយ៖ Master Ken

ការវិភាគហាងឆេងមាស និងរូបិយប័ណ្ណបរទេសប្រចាំថ្ងៃ 26-01-2023

ដោយ៖​ Master Ken

មាសបានកើនឡើងដល់កំណត់ត្រាថ្មី $២,៣៥០ ក្នុងមួយតម្លឹង 26-1-2023

ដោយ៖ Master Ken

ការវិភាគហាងឆេងមាស និងរូបិយប័ណ្ណបរទេសប្រចាំថ្ងៃ 25-01-2023

ដោយ៖ Master Ken

ចិនសម្រុកទិញមាសពីប្រទេសស្វីស​ និងរុស្សី សឹងតែគុណនឹង ២

ដោយ៖ Master Ken

មាសអាចនឹងឡើងដល់តម្លៃ $1,960 ក្នុងមួយអោន ប្រសិនបើទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមិនល្អ

ដោយ៖​ Master Ken

ការវិភាគហាងឆេងមាស និងរូបិយប័ណ្ណបរទេសប្រចាំថ្ងៃ ដោយ Master Ken 23-1-2023

ដោយ៖ Master Ken

មាសកំពុងសម្លឹងមើលតម្លៃថ្មីនៅ $1,950 ក្នុងមួយអោន ក្នុងសប្ដាហ៍នេះ

ដោយ៖ Master Ken

តើការជួញដូរ FOREX (ទីផ្សារប្ដូរប្រាក់) ជាល្បែងភ្នាល់ឬមួយយ៉ាងណា?

ដោយលោក៖ ម៉ា សារឿន