បើកគណនីជាមួយ ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត ឥឡូវនេះជាមួយនឹងគណនីពិសេសដែលមិនគិតពីកម្រៃជើងសារ

គណនីគ្មានកម្រៃជើងសារ

ជាមួយនឹងការដាក់ប្រាក់បើកគណនីថ្មីត្រឹមតែ 100 ដុល្លារអាមេរិក គណនីគ្មានកម្រៃជើងសារ គឺជាការជួញដូរដែលមានតម្លៃទាប ដែលសាកសមសម្រាប់អ្នកជួញដូរទាំងអស់ ប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់ scalpers អ្នកដែលជួញដូរច្រើន និងអ្នកដែលជួញដូរប្រើប្រាស់​ Expert Advisers (EAs)។

ប្រសិនបើអ្នកមានគណនីគ្មានកម្រៃជើងសារជាមួយ B.I.C. Markets អ្នកនឹងទទួលបានគម្លាតតម្លៃទាបបំផុត ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារឈានមុខគេ ដោយគ្មានកម្រៃជើងសារ។

Trading Platform:MetaTrader 4, WebTrader and Mobile Trading
Trading Instruments:Forex, Metals, Energy & Indicies
Fifth Decimal:Yes
Max leverage:1:400
Execution:Market Execution
Minimum opening deposit:USD $100
Minimum trade size:0.01 lot
Trade size increment:0.01 lot
Maximum Total Trade Size:50 standard lots per position
Maximum Simultaneous Open Orders:300
Margin Call / Stop out level:80% / 50%
Account Currency:USD
Commission:No
Limit and Stop Levels:Starting from 2 points

គណនី PRO

គណនី PRO គឺជាគណនីដែលជួយសម្រួលដល់វិនិយោគគិនដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យ (Forex)។ លក្ខណៈសំខាន់នៃគណនីនេះគឺ ប្រើប្រាស់ថ្លៃដើមទាបក្នុងការជួញដូរជាមួយនឹងគម្លាតថ្លៃ (Spread) នៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ។ ទំហំជួញដូរ​ដែលបានកំណត់ក្នុងការជួញដូរនីមួយៗគឺរហូតដល់ 50 ឯកតា (50 lots)។ ទំហំជួញដូរអប្បបរមាគឺចាប់ពី ០.០១ ឯកតា ហើយការបង្កើនទំហំជួញដូរនៅតែអាចបត់បែនបានត្រឹម ០.០១ ឯកតា ។

គណនី PRO តម្រូវឱ្យមានការបើកគណនីអប្បបរមា និងមានម៉ាជីន​ (សាច់ប្រាក់)ថែទាំចំនួន ១០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក។ គណនី PRO ប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធី MetaTrader 4 ក៍ដូចជា WebTrader និងកម្មវិធីធ្វើការជួញដូរតាមទូរស័ព្ទដែលមាន។

Trading Platform:MetaTrader 4, WebTrader and Mobile Trading
Trading Instruments:Forex, Metals, Energy & Indicies
Fifth Decimal:Yes
Max leverage:1:400
Execution:Market Execution
Minimum opening deposit:USD $5,000
Minimum trade size:0.01 lot
Trade size increment:0.01 lot
Maximum Total Trade Size:50 Standard lots per position
Maximum Simultaneous Open Orders:300
Margin Call / Stop out level:80% / 50%
Account Currency:USD
Commission:Zero Commission
Limit and Stop Levels:Starting from 2 points

គណនី PAMM

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងការបែងចែកភាគរយទីផ្សារ (PAMM) និងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងគណនីច្រើន (MAM)​ របស់ B.I.C. Markets ត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងទុន ដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ MetaTrader 4 ។

កម្មវិធីនេះផ្តល់ឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទុន នូវសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ជូនការជួញដូរពីគណនីមេទៅគណនីរងពីមជ្ឈមណ្ឌលកណ្តាល។ ហេតុផលដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការពេញនិយម គឺដោយសារតែភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់ និងការបែងចែកប្រាក់ចំណេញ និងថ្លៃគ្រប់គ្រង។ កម្មវិធី PAMM របស់យើងភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធការិយាល័យ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនអាចចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងទុនអាស្រ័យលើការកំណត់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងទុន។

ឈ្មួញកណ្ដាល (Introducing Broker)

ប្រព័ន្ធណែនាំឈ្មួញកណ្តាល (IB) របស់ក្រុមហ៊ុន B.I.C. Markets ផ្តល់នូវឱកាសក្នុងការរកប្រាក់កម្រៃជើងសារដែលកំពុងបន្តកើនឡើងលើសកម្មភាពជួញដូររបស់អតិថិជនទាំងឡាយណា ដែលត្រូវបានណែនាំមកកាន់ក្រុមហ៊ុន B.I.C. Markets។

B.I.C. Markets អោយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអ្នកណែនាំអាជីវកម្មមកក្រុមហ៊ុន ហើយយើងមានបំណងផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តជាបន្ដបន្ទាប់ ទៅលើកម្រៃជើងសារចំពោះគ្រប់ការជួញដូរដែលអតិថិជនបានធ្វើ។

ក្នុងនាមជាឈ្មួញកណ្តាល MT4 ដែលរីកចម្រើនឆាប់រហ័សនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា B.I.C​. Markets បានកំណត់អត្រាកម្រៃជើងសារ ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់សម្រាប់ IB និងផ្តល់ជូននូវប្រព័ន្ធដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់ IB នៅក្នុងទីផ្សារ Forex ។

កម្មវិធីនេះរួមមាន:

  ប្រាក់ Rebate រហូតដល់ទៅ 10 ដុល្លារ ក្នុងមួយឡត ។

  ការតាមដាន Cookie កម្រិតខ្ពស់ និងរបាយការណ៍ web admin panel ។

  មិនគិតថ្លៃទៅលើឧបករណ៍ទីផ្សារ រួមមាន banners តំណភ្ជាប់ និងក្រាហ្វិក។

  កំរៃជើងសារត្រូវបានទូទាត់ចូល IB Wallet របស់អ្នកភ្លាមៗ ។

  មានអ្នកគ្រប់គ្រងគណនី IB ផ្ទាល់ ដែលតែងតែនៅចាំជួយអ្នក។

ទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបចុះឈ្មោះសម្រាប់ ប្រព័ន្ធ IB របស់ក្រុមហ៊ុន B.I.C. Markets។

+ គណនីគ្មានកម្រៃជើងសារ

គណនីគ្មានកម្រៃជើងសារ

ជាមួយនឹងការដាក់ប្រាក់បើកគណនីថ្មីត្រឹមតែ 100 ដុល្លារអាមេរិក គណនីគ្មានកម្រៃជើងសារ គឺជាការជួញដូរដែលមានតម្លៃទាប ដែលសាកសមសម្រាប់អ្នកជួញដូរទាំងអស់ ប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់ scalpers អ្នកដែលជួញដូរច្រើន និងអ្នកដែលជួញដូរប្រើប្រាស់​ Expert Advisers (EAs)។

ប្រសិនបើអ្នកមានគណនីគ្មានកម្រៃជើងសារជាមួយ B.I.C. Markets អ្នកនឹងទទួលបានគម្លាតតម្លៃទាបបំផុត ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារឈានមុខគេ ដោយគ្មានកម្រៃជើងសារ។

Trading Platform:MetaTrader 4, WebTrader and Mobile Trading
Trading Instruments:Forex, Metals, Energy & Indicies
Fifth Decimal:Yes
Max leverage:1:400
Execution:Market Execution
Minimum opening deposit:USD $100
Minimum trade size:0.01 lot
Trade size increment:0.01 lot
Maximum Total Trade Size:50 standard lots per position
Maximum Simultaneous Open Orders:300
Margin Call / Stop out level:80% / 50%
Account Currency:USD
Commission:No
Limit and Stop Levels:Starting from 2 points

+ គណនី PRO

គណនី PRO

គណនី PRO គឺជាគណនីដែលជួយសម្រួលដល់វិនិយោគគិនដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យ (Forex)។ លក្ខណៈសំខាន់នៃគណនីនេះគឺ ប្រើប្រាស់ថ្លៃដើមទាបក្នុងការជួញដូរជាមួយនឹងគម្លាតថ្លៃ (Spread) នៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ។ ទំហំជួញដូរ​ដែលបានកំណត់ក្នុងការជួញដូរនីមួយៗគឺរហូតដល់ 50 ឯកតា (50 lots)។ ទំហំជួញដូរអប្បបរមាគឺចាប់ពី ០.០១ ឯកតា ហើយការបង្កើនទំហំជួញដូរនៅតែអាចបត់បែនបានត្រឹម ០.០១ ឯកតា ។

គណនី PRO តម្រូវឱ្យមានការបើកគណនីអប្បបរមា និងមានម៉ាជីន​ (សាច់ប្រាក់)ថែទាំចំនួន ១០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក។ គណនី PRO ប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធី MetaTrader 4 ក៍ដូចជា WebTrader និងកម្មវិធីធ្វើការជួញដូរតាមទូរស័ព្ទដែលមាន។

Trading Platform:MetaTrader 4, WebTrader and Mobile Trading
Trading Instruments:Forex, Metals, Energy & Indicies
Fifth Decimal:Yes
Max leverage:1:400
Execution:Market Execution
Minimum opening deposit:USD $5,000
Minimum trade size:0.01 lot
Trade size increment:0.01 lot
Maximum Total Trade Size:50 Standard lots per position
Maximum Simultaneous Open Orders:300
Margin Call / Stop out level:80% / 50%
Account Currency:USD
Commission:Zero Commission
Limit and Stop Levels:Starting from 2 points

+ គណនី PAMM

គណនី PAMM

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងការបែងចែកភាគរយទីផ្សារ (PAMM) និងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងគណនីច្រើន (MAM)​ របស់ B.I.C. Markets ត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងទុន ដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ MetaTrader 4 ។

កម្មវិធីនេះផ្តល់ឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទុន នូវសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ជូនការជួញដូរពីគណនីមេទៅគណនីរងពីមជ្ឈមណ្ឌលកណ្តាល។ ហេតុផលដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការពេញនិយម គឺដោយសារតែភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់ និងការបែងចែកប្រាក់ចំណេញ និងថ្លៃគ្រប់គ្រង។ កម្មវិធី PAMM របស់យើងភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធការិយាល័យ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនអាចចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងទុនអាស្រ័យលើការកំណត់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងទុន។

+ ឈ្មួញកណ្ដាល (IB)

ឈ្មួញកណ្ដាល (Introducing Broker)

ប្រព័ន្ធណែនាំឈ្មួញកណ្តាល (IB) របស់ក្រុមហ៊ុន B.I.C. Markets ផ្តល់នូវឱកាសក្នុងការរកប្រាក់កម្រៃជើងសារដែលកំពុងបន្តកើនឡើងលើសកម្មភាពជួញដូររបស់អតិថិជនទាំងឡាយណា ដែលត្រូវបានណែនាំមកកាន់ក្រុមហ៊ុន B.I.C. Markets។

B.I.C. Markets អោយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអ្នកណែនាំអាជីវកម្មមកក្រុមហ៊ុន ហើយយើងមានបំណងផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តជាបន្ដបន្ទាប់ ទៅលើកម្រៃជើងសារចំពោះគ្រប់ការជួញដូរដែលអតិថិជនបានធ្វើ។

ក្នុងនាមជាឈ្មួញកណ្តាល MT4 ដែលរីកចម្រើនឆាប់រហ័សនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា B.I.C​. Markets បានកំណត់អត្រាកម្រៃជើងសារ ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់សម្រាប់ IB និងផ្តល់ជូននូវប្រព័ន្ធដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់ IB នៅក្នុងទីផ្សារ Forex ។

កម្មវិធីនេះរួមមាន:

  ប្រាក់ Rebate រហូតដល់ទៅ 10 ដុល្លារ ក្នុងមួយឡត ។

  ការតាមដាន Cookie កម្រិតខ្ពស់ និងរបាយការណ៍ web admin panel ។

  មិនគិតថ្លៃទៅលើឧបករណ៍ទីផ្សារ រួមមាន banners តំណភ្ជាប់ និងក្រាហ្វិក។

  កំរៃជើងសារត្រូវបានទូទាត់ចូល IB Wallet របស់អ្នកភ្លាមៗ ។

  មានអ្នកគ្រប់គ្រងគណនី IB ផ្ទាល់ ដែលតែងតែនៅចាំជួយអ្នក។

ទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបចុះឈ្មោះសម្រាប់ ប្រព័ន្ធ IB របស់ក្រុមហ៊ុន B.I.C. Markets។