សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈ

  +855-023 966 669

  E-mail: info@bicmarkets.com.kh

  Facebook: B.I.C Markets Cambodia

  អាគារលេខ 462, ផ្លូវមុនីវង្ស, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា

យើងរីករាយក្នុងការឆ្លើយសំណួរទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ដោយគ្រាន់តែបំពេញទម្រង់បែបបទ ឬជ្រើសរើសមធ្យោបាយផ្សេងទៀតនៃការទំនាក់ទំនង។ យើងរងចាំទទួលការហៅចូលរបស់អ្នក ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាច ។