ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន

សូមជ្រើសរើស

រូបភាពផ្នែកខាងមុខ

រូបភាពផ្នែកខាងក្រោយ
រូបភាពលិខិតឆ្លងដែន

រូបភាពបញ្ជាក់ការពន្យារ (បើមាន)

ស្នើរសុំបើកគណនីជួញដូរ

  • គម្លាតតម្លៃទាប
  • មិនគិតកម្រៃជើងសារ
  • ល្បឿនបញ្ជាទិញលក់ រហ័សគ្មានគូប្រៀប
  • គ្រប់គ្រងដោយគណកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា(គ.ម.ក)
  • ជួញដូរជាមួយនឹងកម្មវិធីដ៏ពេញនិយមបំផុត លោកអ្នកអាចជួញដូរលើកុំព្យូទ័រ ធែប្លែត និងទូរស័ព្ទវ័យឆ្លាតគ្រប់ប្រភេទ
  • មានការវិភាគទីផ្សារជារៀងរាល់ថ្ងៃ(ផុសរាល់ម៉ោង 9:00​ព្រឹកនៅលើហ្វេសប៊ុកផេក B.I.C Markets )

មុនពេលបើកគណនីជាមួយយើង អ្នកត្រូវអាននូវឯកសារគតិយុត្តមួយចំនួនខាងក្រោម ដូចច្នេះអ្នកអាចយល់ពីលក្ខខណ្ឌនៃ​សេវាកម្ម និង​ទំនាក់ទំនង​របស់អ្នកជាមួយយើង។

B.I.C. Markets Website Terms 

B.I.C. Markets Terms & Conditions 

B.I.C. Markets Risk Disclosure Statement 

B.I.C. Markets Privacy Policy