ការរៀបចំការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យបស់ក្រុមហ៊ុន BIC Markets ដើម្បីស្វែងរក Top Trader នៅក្នុងរាត្រី NON-FARM PAYROLL

September 15, 2023
ការរៀបចំការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យបស់ក្រុមហ៊ុន BIC Markets ដើម្បីស្វែងរក Top Trader នៅក្នុងរាត្រី NON-FARM PAYROLL ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី 6 ខែតុលា ឆ្នាំ2023 ខាងមុខនេះ !
ក្រុមហ៊ុន នឹងជ្រើសរើស Top Trader ចំនួន 5 នាក់ ដែលជួញដូរបានប្រាក់ចំណេញច្រើនជាងគេ នៅក្នុង គណនីសាកល្បង ដែលផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន។
👉ទីតាំងនៃការប្រកួតរបស់ពួកយើងនិងធ្វើនៅ៖ Soun 377 Bistro Restaurant ( ផ្ទះលេខ​58 ផ្លូវលេខ337 ខ័ណ្ឌទួលគោក ​រាជធានីភ្នំពេញ​ )
សំរាប់លោកអ្នកចង់ចូលរួមប្រកួតសូមចុះឈ្មោះតាមតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងមកកាន់៖ 023 966 669

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសមួយ ស្ដីពី “ស្វែងយល់ពីបែបបទជួញដូរហាងឆេងមាស និងរូបិយប័ណ្ណបរទេស”

September 11, 2023

វគ្គពិសេសមិនធ្លាប់មាន!!!
នៅថ្ងៃពុធ ទី13 ខែកញ្ញា ខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន B.I.C Markets នឹងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសមួយ ស្ដីពី “ស្វែងយល់ពីបែបបទជួញដូរហាងឆេងមាស និងរូបិយប័ណ្ណបរទេស” ដើម្បីអាចឱ្យលោកអ្នកទទួលបាននូវចំណេះដឹងវិនិយោគបែបទំនើប យុទ្ធសាស្ត្រដែលអ្នកមិនបានដឹងពីមុនមក និងការស្វែងយល់ពីឱកាសបង្កើតប្រាក់ចំណូលក្នុងយុគសម័យថ្មីមួយនេះ ជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ។

– កម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង ៥:៣០ នាទីល្ងាច ដល់ ៧:៣០​នាទីយប់
– ទីតាំង៖ ជាន់ទី២ អាគារ BIC Bank ( សាខាបឹងត្របែក​ )

សូមចុះឈ្មោះតាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖👇
https://docs.google.com/…/1jfIVWuv…/edit
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 966 669

ការរៀបចំការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យបស់ក្រុមហ៊ុន BIC Markets ដើម្បីស្វែងរក Top Trader នៅក្នុងរាត្រី NON-FARM PAYROLL

September 5, 2023

ការរៀបចំការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យបស់ក្រុមហ៊ុន BIC Markets ដើម្បីស្វែងរក Top Trader នៅក្នុងរាត្រី NON-FARM PAYROLL ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី 6 ខែតុលា ឆ្នាំ2023 ខាងមុខនេះ !
ក្រុមហ៊ុន នឹងជ្រើសរើស Top Trader ចំនួន 5 នាក់ ដែលជួញដូរបានប្រាក់ចំណេញច្រើនជាងគេ នៅក្នុង គណនីសាកល្បង ដែលផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន។

👉ទីតាំងនៃការប្រកួតរបស់ពួកយើងនិងធ្វើនៅ៖ Midpoint Restaurant ( ផ្ទះលេខ​58 ផ្លូវលេខ337 ខ័ណ្ឌទួលគោក ​រាជធានីភ្នំពេញ​ )

សំរាប់លោកអ្នកចង់ចូលរួមប្រកួតសូមចុះឈ្មោះតាមតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ https://docs.google.com/…/1cambwms799tC5mPaN8Bz…/edit…
ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងមកកាន់៖ 023 966 669

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសមួយ ស្ដីពី “មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការជួញដូរហាងឆេងមាសនិងទីផ្សារប្ដូរប្រាក់”

August 28, 2023

 

 

វគ្គពិសេសមិនធ្លាប់មាន!!!
នៅថ្ងៃពុធ ទី30 ខែសីហា ខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន B.I.C Markets នឹងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសមួយ ស្ដីពី “មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការជួញដូរហាងឆេងមាសនិងទីផ្សារប្ដូរប្រាក់” ដើម្បីអាចឱ្យលោកអ្នកទទួលបាននូវចំណេះដឹងវិនិយោគបែបទំនើប យុទ្ធសាស្ត្រដែលអ្នកមិនបានដឹងពីមុនមក និងការស្វែងយល់ពីឱកាសបង្កើតប្រាក់ចំណូលក្នុងយុគសម័យថ្មីមួយនេះ ជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ។
– កម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង ៥:៣០ នាទីល្ងាច ដល់ ៧:៣០​នាទីយប់
– ទីតាំង៖ ជាន់ទី២ អាគារ BIC Bank ( សាខាបឹងត្របែក​ )
សូមចុះឈ្មោះតាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖👇
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 966 669

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសមួយ ស្ដីពី “មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការវិភាគទីផ្សារ (ហាងឆេងមាស និងទីផ្សារប្ដូរប្រាក់) “

August 21, 2023
វគ្គពិសេសមិនធ្លាប់មាន!!!
នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី09 ខែកញ្ញា ខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន B.I.C Markets នឹងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសមួយ ស្ដីពី “មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការវិភាគទីផ្សារ (ហាងឆេងមាស និងទីផ្សារប្ដូរប្រាក់) ” ដើម្បីអាចឱ្យលោកអ្នកទទួលបាននូវចំណេះដឹងវិនិយោគបែបទំនើប យុទ្ធសាស្ត្រដែលអ្នកមិនបានដឹងពីមុនមក និងការស្វែងយល់ពីឱកាសបង្កើតប្រាក់ចំណូលក្នុងយុគសម័យថ្មីមួយនេះ ជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ។
– កម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង ៨:០០ នាទីព្រឹក ដល់ ១១:៣០​នាទីព្រឹក
– ទីតាំង៖ YSM Café and Restaurant ( ទួលគោក​ )
សូមចុះឈ្មោះតាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖👇
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 966 669