វគ្គសិក្ខាសាលាពិសេសមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៍ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលពុំធ្លាប់មាន!!!

December 7, 2023
– នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី16 ខែធ្នូ ខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន B.I.C Markets នឹងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសមួយ ស្ដីពី “សិក្សាពីកាទិញលក់ហាងឆេង មាស​ និងលុយបរទេស ដើម្បីស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ” ដើម្បីអាចឱ្យលោកអ្នកទទួលបាននូវចំណេះដឹងវិនិយោគបែបទំនើប យុទ្ធសាស្ត្រដែលអ្នកមិនបានដឹងពីមុនមក និងការស្វែងយល់ពីឱកាសបង្កើតប្រាក់ចំណូលក្នុងយុគសម័យថ្មីមួយនេះ ជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ។
– កម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង ១:០០ នាទីថ្ងៃត្រង់ ដល់ ៥:០០ នាទីល្ងាច
– ទីតាំង៖ YSM Café and Restaurant ( ទួលគោក )
សូមចុះឈ្មោះតាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 966 669

ការរៀបចំការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យបស់ក្រុមហ៊ុន BIC Markets ដើម្បីស្វែងរក Top Trader នៅក្នុងរាត្រី NON-FARM PAYROLL

September 15, 2023
ការរៀបចំការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យបស់ក្រុមហ៊ុន BIC Markets ដើម្បីស្វែងរក Top Trader នៅក្នុងរាត្រី NON-FARM PAYROLL ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី 6 ខែតុលា ឆ្នាំ2023 ខាងមុខនេះ !
ក្រុមហ៊ុន នឹងជ្រើសរើស Top Trader ចំនួន 5 នាក់ ដែលជួញដូរបានប្រាក់ចំណេញច្រើនជាងគេ នៅក្នុង គណនីសាកល្បង ដែលផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន។
👉ទីតាំងនៃការប្រកួតរបស់ពួកយើងនិងធ្វើនៅ៖ Soun 377 Bistro Restaurant ( ផ្ទះលេខ​58 ផ្លូវលេខ337 ខ័ណ្ឌទួលគោក ​រាជធានីភ្នំពេញ​ )
សំរាប់លោកអ្នកចង់ចូលរួមប្រកួតសូមចុះឈ្មោះតាមតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោម៖
ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងមកកាន់៖ 023 966 669

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសមួយ ស្ដីពី “ស្វែងយល់ពីបែបបទជួញដូរហាងឆេងមាស និងរូបិយប័ណ្ណបរទេស”

September 11, 2023

វគ្គពិសេសមិនធ្លាប់មាន!!!
នៅថ្ងៃពុធ ទី13 ខែកញ្ញា ខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន B.I.C Markets នឹងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសមួយ ស្ដីពី “ស្វែងយល់ពីបែបបទជួញដូរហាងឆេងមាស និងរូបិយប័ណ្ណបរទេស” ដើម្បីអាចឱ្យលោកអ្នកទទួលបាននូវចំណេះដឹងវិនិយោគបែបទំនើប យុទ្ធសាស្ត្រដែលអ្នកមិនបានដឹងពីមុនមក និងការស្វែងយល់ពីឱកាសបង្កើតប្រាក់ចំណូលក្នុងយុគសម័យថ្មីមួយនេះ ជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ។

– កម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង ៥:៣០ នាទីល្ងាច ដល់ ៧:៣០​នាទីយប់
– ទីតាំង៖ ជាន់ទី២ អាគារ BIC Bank ( សាខាបឹងត្របែក​ )

សូមចុះឈ្មោះតាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖👇
https://docs.google.com/…/1jfIVWuv…/edit
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 966 669

ការរៀបចំការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យបស់ក្រុមហ៊ុន BIC Markets ដើម្បីស្វែងរក Top Trader នៅក្នុងរាត្រី NON-FARM PAYROLL

September 5, 2023

ការរៀបចំការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យបស់ក្រុមហ៊ុន BIC Markets ដើម្បីស្វែងរក Top Trader នៅក្នុងរាត្រី NON-FARM PAYROLL ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី 6 ខែតុលា ឆ្នាំ2023 ខាងមុខនេះ !
ក្រុមហ៊ុន នឹងជ្រើសរើស Top Trader ចំនួន 5 នាក់ ដែលជួញដូរបានប្រាក់ចំណេញច្រើនជាងគេ នៅក្នុង គណនីសាកល្បង ដែលផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន។

👉ទីតាំងនៃការប្រកួតរបស់ពួកយើងនិងធ្វើនៅ៖ Midpoint Restaurant ( ផ្ទះលេខ​58 ផ្លូវលេខ337 ខ័ណ្ឌទួលគោក ​រាជធានីភ្នំពេញ​ )

សំរាប់លោកអ្នកចង់ចូលរួមប្រកួតសូមចុះឈ្មោះតាមតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ https://docs.google.com/…/1cambwms799tC5mPaN8Bz…/edit…
ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងមកកាន់៖ 023 966 669